Catalanitat

Senyera

Bandera de Catalunya

La bandera de Catalunya, també impròpiament anomenada senyera, és una bandera amb el fons groc i quatre barres horitzontals roges, anomenades «faixes», en heràldica. És la bandera del poble català i un dels símbols nacionals de Catalunya. Prové de l’emblema del llinatge dels comtes de Barcelona, del qual ja es té constància l’any 1150 en un segell de Ramon Berenguer IV. A partir de l’època de Jaume I se la conegué com a «bandera reial» o «senyal reial». Desclot i Muntaner (finals del s. XIII i principis del s. XIV) s’hi referien com a «senyal dels reis d’Aragó». Amb l’arribada de la Renaixença al s. XIX, el moviment catalanista la prengué com a bandera nacional de Catalunya.